vi
Giới thiệu về Ontology

Ontology là một blockchain mã nguồn mở, hiệu suất cao chuyên về nhận dạng và dữ liệu kỹ thuật số. Cơ sở hạ tầng độc đáo của Ontology hỗ trợ cộng tác cross-chain mạnh mẽ và khả năng mở rộng Layer 2, cung cấp cho các doanh nghiệp sự linh hoạt để thiết kế một chuỗi khối phù hợp với nhu cầu của họ. Với một bộ giao thức chia sẻ dữ liệu và nhận dạng phi tập trung để tăng cường tốc độ, bảo mật và sự tin cậy, các tính năng của Ontology bao gồm ONT ID, một ứng dụng ID kỹ thuật số di động và DID được sử dụng trong toàn hệ sinh thái và DDXF, một khung cộng tác và trao đổi dữ liệu phi tập trung.

Tầm nhìn của chúng tôi

Xây dựng cơ sở hạ tầng dựa trên tín dụng phi tập trung.

Nhiệm vụ của chúng tôi

Tích hợp dữ liệu và khuôn khổ ID phi tập trung với công nghệ blockchain để xây dựng cơ chế tín dụng hiệu quả hơn, mang lại lợi ích cho nhiều người dùng hơn.

Nhận dạng

Cốt lõi của bản sắc trực quan của chúng tôi là biểu trưng Ontology, một bản sắc nhất quán và gắn kết trên tất cả các điểm tiếp xúc. Thực hiện theo các nguyên tắc sử dụng bên dưới để duy trì chính sách xây dựng thương hiệu Ontology.

The Color

We use specific CMYK, RGB, or Pantone values to ensure consistency across all applications.

  • ONTOLOGY BLUE
    CMYK 68/34/0/0 RGB 72/163/255 HEX 48A3FF PANTONE 279C
  • LIGHT BLUE
    CMYK 48/2/4/0 RGB 120/205/235 HEX 78CDEB PANTONE 636C
  • DARK BLUE
    CMYK 96/86/48/62 RGB 5/20/50 HEX 051432 PANTONE 282C